نقشه QSO

عزیز OM, لطفا توجه کنید:
من بخش بزرگی از ورود به سیستم قدیمی من را از دست داده به علت سقوط هارد دیسک, و متاسفانه من هیچ پشتیبان گیری. بنابراین, QSOs بین 1992 و 2010 نه در ورود به سیستم آنلاین و نه در نقشه QSO به.


LComments are closed.