Packet Radio

Lai pilnībā piekļūt BPQ termināli, sūtiet e-pastu uz ct1eni@outlook.pt