APRS recommendations

Ja radím vám použiť nasledujúce nastavenia v klientskom software APRS:

Je dôležité, aby užívatelia APRS a Správcovi nastavení APRS klientsky softvér pre lepší výkon národnej siete. It must ease the mobile stations operation, once they are in worst range conditions.

Home APRS stations:
Use short text beacons each 20 minutes or more.
Do not enable digipeater or iGate unless there is no other in a distance of 50 km, or in a higher place.
Use allways SSID less or equal then -2, for example WIDE2-2. If possible, try to use the digipeater call instead of WIDEx-x feature.
Nepoužívajte TRACE, Relé alebo úplne mimo cesta. Sú už zastaralé.

Mobile APRS stations:
Use positioning beacons each minute for low speeds or each 2 km for higher speeds.
Do not use SSID greater then 3, for example WIDE2-2 will be enough.
Do not enable digipeater, unless in emergency situation.

Tu môžete nájsť niektoré pokyny ohľadom toho najlepšieho konfigurácia pre užívateľa APRS. vďaka CT2IRJ – Salomao Fresco.