APRS recommendations

Jag råder dig att använda följande inställningar i din APRS klientprogramvaran:

Det är viktigt att de APRS användare och sysops ställa in APRS klientprogramvaran för en bättre prestanda för det nationella nätet. It must ease the mobile stations operation, once they are in worst range conditions.

Home APRS stations:
Use short text beacons each 20 minutes or more.
Do not enable digipeater or iGate unless there is no other in a distance of 50 km, or in a higher place.
Use allways SSID less or equal then -2, for example WIDE2-2. If possible, try to use the digipeater call instead of WIDEx-x feature.
Använd inte TRACE, Relä eller precis utanför väg. De är redan föråldrade.

Mobile APRS stations:
Use positioning beacons each minute for low speeds or each 2 km for higher speeds.
Do not use SSID greater then 3, for example WIDE2-2 will be enough.
Do not enable digipeater, unless in emergency situation.

Här hittar du några riktlinjer om den bästa konfiguration för APRS användare. Tack vare CT2IRJ – Salomao Fresco.Kommentarer är stängda.