Ретранслатори

 

Португалските маси рипитър (от João Costa – CT1FBF)

Азорски острови

Мадейра

PMR446