Επαναλήπτες

 

Πορτογαλικά πίνακες Repeater (Ο João Costa – CT1FBF)

Αζόρες

Μαδέρα

PMR446