ממסרים


שולחנות Repeater פורטוגזית (על ידי João Costa – CT1FBF)
איים האזוריים

מדיירה

PMR446