Atkārtotāji


Portugāļu Repeater galdi (João Costa – CT1FBF)
Azoru salas

Madeira

PMR446