Atkārtotāji

 

Portugāļu Repeater galdi (João Costa – CT1FBF)

Azoru salas

Madeira

PMR446