Δορυφόροι

Δορυφόροι λίστα

ΔΔΣ

Δορυφόρος Uplink (MHz) Downlink (MHz) Φάροι Σχόλια
OSCAR 10 435.025-175 145.83-98 145.81/987
OSCAR 11 (UoSAT 2) 145.826435.025 Πειραματική φάρος για 2401.5 MHz
OSCAR 13 (Κατάσταση B)(Τρόπου λειτουργίας S) 435.425-575435.603-639 145.825-9752400.711-747 145.813/9852400.664
OSCAR 16(PACSAT) 145 90-96 437 051 437.026/051 S φάρος 2401.143
OSCAR 17(ΠΟΥ) 145.825 S φάρος 2401.221
OSCAR 18 (WEBERSAT) >437.102 TX στις ανταλλακτικά 437.075
OSCAR 19 (LUSAT) 145.84-90 437.126 437. 126/154 CW στις 437.l27
>OSCAR 20 (Fuji) 145 9-146 435.8-.9 435.797/91 .797= CW, .910= Πακέτο
OSCAR 22 UoSAT 5 145.9/.975 435.120 435.120
OSCAR 23 KITSAT 1 145.85/90 435.175 435.175
OSCAR 25 KITSAT 2 145,87/98 436,500 ανταλλακτικά Τέξας 435.175
OSCAR 26 145.875/90/925/95 435.822 δευτεροβάθμια Τέξας 435.867
OSCAR 27 AMRAD 145.850 436.797
RS 10 (Μια λειτουργία)(Λειτουργία Κ)

(Λειτουργία Τ)

145. 86-9021.16-20

21.16-2

29 36-4029 36-40

145.86-90

29 357/40329.357/403

145.857/903

Ρομπότ uplink 14S.820Ρομπότ uplink 21. 120

Μόδα ως & ΚΤ και

RS 11 (Μια λειτουργία)(Λειτουργία Κ)

(Λειτουργία Τ)

145 91-9521.21-25

21.2 1-25

29.41-4529.41-45

145,9 ο -95

29.407/45329.407/453

145.907/953

Ρομπότ uplink 145.830Ρομπότ uplink 21.130

Μόδα ως & ΚΤ και

RS 12 (Μια λειτουργία)(Λειτουργία Κ)

(Λειτουργία Τ)

145 91-9521.21-25

21.21-25

29.41-4529.41-45

145.91-95

29.408/45429.408/454

145.912/959

Ρομπότ uplink 145.831Ρομπότ uplink 21.129

Μόδα ως & ΚΤ και

RS 13 (Μια λειτουργία)(Λειτουργία Κ)

(Λειτουργία Τ)

145 96-14621.26-30

21.26-30

29.46-5029.46-50

145 96-146

29.458/50429.458/504

145.862/908

Ρομπότ uplink 145.840Ρομπότ uplink 21.138

Μόδα ως & ΚΤ και

RS 15 (Μια λειτουργία) 145.85-89 29 36-40 29.353/398