Разни

Аптека Service (Някои общини в областите на Лисабон, Порт, Santarém Setúbal E)

 

Трафик на мостовете над река Тежу

 

Кораби