Διάφοροι

Φαρμακείο Υπηρεσία (Ορισμένοι δήμοι στις περιοχές της Λισαβόνας, Λιμάνι, Σετούμπαλ και Σανταρέμ)

 

Κυκλοφορίας στις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Τάγο

 

Ναυτιλία