گوناگون

داروسازی خدمات (برخی از شهرداری ها در ولسوالی لیسبون, بندر, Setúbal و Santarém)

 

ترافیک بر روی پل در طول رودخانه Tagus

 

کشتیرانی