Λισσαβόνας γέφυρες

25 April Bridge, North access

25 April Bridge, South access

Vasco da Gama Bridge, North access

Vasco da Gama Bridge, South access

Ερασιτεχνικό Ραδιόφωνο Ιστοσελίδα [ct1eni.pt]