ליסבון גשרים

25 April Bridge, North access

25 April Bridge, South access

Vasco da Gama Bridge, North access

Vasco da Gama Bridge, South accessתגובות סגורות.