МКС

Действителното положение на МКС

Район
Uplink (глас)
Downlink (глас)
Uplink (Пакет)
Downlink (Пакет)
Район 1: Европа, Европейска Русия, Африка

145.200

145.800

145.990

145.800

Район 2: Северна и Южна Америка
Район 3: Азия, Тихоокеански

144.490

145.800

145.990

145.800

Crossband ретранслатор
(тъй като 29/08/2004)

145.800

437.800

   

 

МКС callsigns
EUA позивната

NA1SS

in use
Руски позивната

RSØISS

in use
Руски позивната

RZ3DZR

in use
Packet позивната

RZ3DZR

in use
Packet Пощенска кутия позивната

RZ3DZR-1

in use
Немски позивната

DFØISS

не се използва

 

 

Астронавти и космонавти използват своите собствени callsigns