ΔΔΣ

Η πραγματική θέση του ΔΔΣ

Περιοχή
Uplink (φωνή)
Downlink (φωνή)
Uplink (Πακέτο)
Downlink (Πακέτο)
Περιοχή 1: Ευρώπη, Ρωσία Europeia, Αφρική

145.200

145.800

145.990

145.800

Περιοχή 2: Αμερική
Περιοχή 3: Ασία, Ειρηνικός

144.490

145.800

145.990

145.800

Επαναλήπτη Crossband
(από 29/08/2004)

145.800

437.800

   

 

ΔΔΣ διακριτικα
ΕΛΜ διακριτικό

NA1SS

in use
Ρωσική διακριτικό

RSØISS

in use
Ρωσική διακριτικό

RZ3DZR

in use
Πακέτων διακριτικό

RZ3DZR

in use
Πακέτων Γραμματοκιβώτιο διακριτικό

RZ3DZR-1

in use
Γερμανικά διακριτικό

DFØISS

δεν χρησιμοποιούνται

 

 

Οι αστροναύτες και κοσμοναύτες χρησιμοποιούν το δικό τους διακριτικα