SKS

Faktiskais stāvoklis ISS

Rajons
Uplink (balss)
Lejuplīnijas (balss)
Uplink (Paciņa)
Lejuplīnijas (Paciņa)
Rajons 1: Eiropa, Eiropas Krievija, Āfrika

145.200

145.800

145.990

145.800

Rajons 2: Americas
Rajons 3: Āzija, Miermīlīgs

144.490

145.800

145.990

145.800

Crossband atkārtotājs
(kopš 29/08/2004)

145.800

437.800

   

 

ISS callsigns
ENV izsaukuma signālu

NA1SS

in use
Krievu izsaukuma signālu

RSØISS

in use
Krievu izsaukuma signālu

RZ3DZR

in use
Pakešu izsaukuma signālu

RZ3DZR

in use
Pakešu Pastkastes izsaukuma signālu

RZ3DZR-1

in use
Vācu izsaukuma signālu

DFØISS

nav lietots

 

 

Astronauti un kosmonauti izmanto savas callsignsKomentāri ir slēgti.