ISS

Крај на позицијата на ИСС

Регионот
Добивањето (глас)
Распоредувањето на (глас)
Добивањето (Пакет)
Распоредувањето на (Пакет)
Регионот 1: Европа, Русија Europeia, Африка

145.200

145.800

145.990

145.800

Регионот 2: Америка
Регионот 3: Азија, Пацифик

144.490

145.800

145.990

145.800

Crossband повторувач
(од 29/08/2004)

145.800

437.800

   

 

ISS callsigns
ЕУА Корисничко име

NA1SS

in use
Руски Корисничко име

RSØISS

in use
Руски Корисничко име

RZ3DZR

in use
Пакет Корисничко име

RZ3DZR

in use
Пакет поштенското сандаче Корисничко име

RZ3DZR-1

in use
Германски Корисничко име

DFØISS

не се користат

 

 

Астронаутите и Космонаутите го користат својот callsigns