ISS

Aktuálna pozícia ISS

Región
Uplink (hlas)
Downlink (hlas)
Uplink (Balíček)
Downlink (Balíček)
Kraj 1: Európa, Rusko Europeia, Afrika

145.200

145.800

145.990

145.800

Región 2: Americas
Kraj 3: Ázie, Pacifik

144.490

145.800

145.990

145.800

Crossband opakovač
(pretože 29/08/2004)

145.800

437.800

   

 

ISS volací znaky
EUA značka

NA1SS

in use
Ruská značka

RSØISS

in use
Ruská značka

RZ3DZR

in use
Paket značka

RZ3DZR

in use
Paket schránky značka

RZ3DZR-1

in use
Nemecká značka

DFØISS

nepoužíva

 

 

Astronauti kozmonautov a používať vlastné callsigns