حالت های دیجیتال

این موجود RF بسته BBS (CT1ENI-5) و NetRom گره (CT1ENI-8) در VHF (1200 علامت در ثانیه).

شما همچنین می توانید BBS CT1ENI-5 و یا گره CT1ENI-8 به طور مستقیم از کامپیوتر خود را از طریق شبکه راه دور با استفاده از هر نرم افزار سرویس گیرنده شبکه راه دور دسترسی داشته باشید, مانند TTYLink, بتونه, WinPack, غیره.

اگر شما از سرویس شبکه راه دور فعال بر روی سیستم عمل خود را, باز کردن یک پنجره خط فرمان و نوع زیر است:

BBS: شبکه راه دور ct1eni.no-ip.org 6300

BPQ گره: شبکه راه دور ct1eni.no-ip.org 8010

آیا خدمات شبکه راه دور فعال در PC خود را ندارد? لطفا این لینک ها را مشاهده کنید:

http://pplware.sapo.pt/truques-dicas/activar-telnet-no-windows-7/(پرتغالی)

http://en.kioskea.net/faq/15288-windows-7-enable-telnet-client-server(انگلیسی)

پیام CT1ENI-5 BBS

CT1ENI-8 گره سرور

APRS در گوگل (aprs.fi)

 

 

 

AGW سرورComments are closed.