APRS

لیست SSID برای استفاده در APRS:
0 ایستگاه, ایستگاه های عملیاتی به عنوان IGate
1 Digipeater, ایستگاه به عنوان گسترش-N DIGI پیکربندی, آب و هوا Digipeater (WX DIGI)
2 Digipeater در 2 متر یا 70cm
3 Digipeater (دیگر)
4 ایستگاه های عامل به عنوان دروازه بر روی VHF یا HF
5 IGate (تنها IGATE)
6 ایستگاه های عملیاتی از طریق ماهواره
7 TH-7 (-helds دست)
8 موبایل ها و کشتی های دریایی
9 اتومبیل و موتور سیکلت
10 ایستگاه های عملیاتی از طریق اینترنت
11 بالن
12 ایستگاه APRS عامل با تن شماره گیری
13 تعریف نشده
14 وسایل نقلیه سنگین (کامیون ها)
15 ایستگاه های عملیاتی در HF