APRS

Lista SSID za uporabu u APR:
0 postaje, Postaje koje rade kao sivnost
1 Digipeater, Postaje konfigurirana kao proširivanja N Digi, Digipeater Meteo (WX Digi)
2 Digipeater na 2 metara ili 70cm
3 Digipeater (drugi)
4 Postaje koje rade kao Gateway na HF ili VHF
5 sivnost (samo sivnost)
6 Postaje koje rade preko satelita
7 TH-7 (dlanovnici)
8 Pomorski Mobile i brodovi
9 Automobili i motocikli
10 Postaje koje rade preko interneta
11 baloni
12 Postaje koje rade APR s ton biranja
13 Nije definirano
14 Teška vozila (Kamioni)
15 Postaje koje rade na HF