APRS

SSID lista för användning i APRS:
0 stationer, Stationer som fungerar som Igate
1 digipeater, Stationer konfigurerade som Widen-N Digi, digipeater Meteo (wx Digi)
2 digipeater på 2 meter eller 70cm
3 digipeater (andra)
4 Stationer som fungerar som gateway på HF eller VHF
5 igate (endast igate)
6 Stationer som via satellit
7 TH-7 (hand-helds)
8 Maritime Mobile och Fartyg
9 Bilar och motorcyklar
10 Stationer som via Internet
11 ballonger
12 Stationer som APRS med kopplingston
13 Inte definierad
14 tunga fordon (lastbilar)
15 Stationer arbetar på HF